• ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่ง
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะทางด้านการวางแผน

17 hours ago

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

16-Jan-17

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานสต๊อกหรือคลังสินค้า
 • สามารถควบคุมวางแผนและออกแบบการทำงานเองได้

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Logistics Management
 • Work well with internal team and external team
 • Has own car with driving license

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.