• สามารถดูแลคลังสินค้าและจัดซื้อสินค้า
  • ชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

25-May-17

 

Applied
  • Stock and inventory management
  • Sourcing, purchasing, coordination
  • Production coordination

24-May-17

 

Applied
  • เพศชาย,หญิง
  • อายุ 20-35 ปี
  • มีความสนใจ ตั้งใจในการทำงานจริงๆ

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.