• มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและงบการเงิน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีม

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับ-จ่ายสินค้า มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับสินค้า,ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่ง
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรง
 • ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Logistics & track & local delivery
 • 2 years experiences in Logistics

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.