• รับสินค้า,ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่ง
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้ตรง
 • ตรวจเช็ค Stock คงเหลือ

22-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

22-Feb-17

 

Applied
 • วิศวกร อุตสาหการ , โลจิสติก
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-5 ปี
 • TOEIC 550 ขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Import and Export planning
 • 2 years experiences in Logistics

21-Feb-17

 

Applied
 • Responsible for overall production planning
 • Minimum of 10 years’ progressive working
 • Knowledgeable in Lean manufacturing and quality

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.