• ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience at the management level
 • Degree or higher in Industrial Engineering
 • Thai Nationality, age 30 - 40 yeas

07-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า จ่ายสินค้า
 • จัดเก็บสินค้า งานด้านเอกสาร
 • มีความกระตือรือร้น ความละเอียด รอบคอบ ขยัน

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Inventory

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.