• ตรวจสอบการจัดส่งเพื่อให้เป็นไปตามกำหนด
 • ถ่ายรูป ถ่ายภาพเอกสารเข้าระบบ ERP
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Design and operate outbound supply chain networks
 • outbound strategy & capability improvement roadmap
 • Lead Export team to manage custom formality proces

4 hours ago

 

Applied
 • Design & operate inbound supply chain network
 • supply chain capability improvement
 • Lead import Raw & Pack custom formality process

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ส่งสินค้า รับเช็ค
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
 • supply allocation and shipment plan management
 • Drive Container Fulfillment for Efficient
 • Drive 3PL Operational excellence

21-Feb-17

 

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม IE, Supply Chain
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

20-Feb-17

 

Applied
 • Manage outbound logistic activities
 • Lead outbound 3PL warehouse & transportation
 • Able to work in Korat

20-Feb-17

 

Applied
 • Male, aged between 30 - 36 years old
 • Degree in Supply Chain or related field
 • 5 years’ experience using Inventory Module

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่าม.6 ขึ้นไป
 • จัดสินค้าตาม order / เบิกจ่าย / เติมสินค้า

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.