• ตรวจนับ stock สาขาและโกดัง เพื่ออัพเดต
  • ประสานงานเติมของสาขา, ตัดสต๊อก เข้า-ออก
  • สั่งของ suppliers

29-May-17

 

Applied
  • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5 ปี

29-May-17

 

Applied
  • ดูแลสต๊อกสินค้า/เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่ง
  • ตรวจรับ จัดเรียงสินค้าภายในคลัง
  • ประสานงานการจัดส่ง

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.