• เพศชาย / หญิง
  • อายุ 21-30 ปี
  • จบการศึกษา ปวช.

3 hours ago

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี
  • ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีความอดทน , ขยัน , ตั้งใจสูง , ซื่อสัตย์

3 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
  • At least 5 years, experience
  • Experience in knowledge of Sale , Operation

3 hours ago

 

Applied
  • เพศ : ชาย
  • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.

25-Jul-17

 

Applied
  • ดูแลสต๊อกคงคลังแล้ววางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
  • ปวส. หรือ ป.ตรี ด้านการบริหารทั่วไป
  • ประสบการณ์ด้านการจัดการพัสดุมาแล้ว 2-5 ปี

23-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Planning and organisational skills
  • Overseeing the ordering and packaging process
  • Good geographical knowledge

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • warehouse management
  • Knowledge in ISO and improvement system.
  • Able to communicate in English

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.