• สามารถพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส

25-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่ายอะไหล่ และการควบคุมสต๊อคอะไหล่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

25-Mar-17

 

Applied
 • warehouse management, supply chain, SCM, logistic
 • Strategy, P&L, management, operations, Manager
 • English, computer literature, transportation

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree and preferable in logistics
 • At least 5 years in warehouse management
 • ood mentor to subordinators and well manner relati

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field.
 • Good command in spoken and written English.
 • Possess strong leadership.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in logistics or related field.
 • Experiences in warehouse management.
 • Able to communicate in English.

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Logistics
 • Transportation
 • Inventory Managerment

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree and preferable in logistics
 • At least 5 years in warehouse management
 • ood mentor to subordinators and well manner relati

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge of TPS system.
 • Knowledge of ISO/TS 16949
 • Excellent command of English.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เเผนก QC,QA อย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานเเละลูกค้าสูง
 • ทำ Report ได้ วิเคราะห์งานเสียได้

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการจัดเก็บ สินค้าในโรงผลิต

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • English Skill Necessary
 • Good coordinate and Good communication

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Material Planning & Inventory Control
 • Experience in logistic field
 • Good in English skills

23-Mar-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Minimize wastage of spare parts & maintain
 • Check and buy-off new tooling from supplier
 • Minimum 8 years’ experience in precision mold maki

22-Mar-17

 

Applied
 • Monitoring and control warehouse operations system
 • 5Years’ experienced in warehouse
 • Experience in planning and budgeting, P&L

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบรถและตรวจสอบรายละเอียดในการซ่อมบำรุง
 • บันทึกผลการตรวจสอบพร้อมเช็ครายการอะไรที่ใช้ในการซ่
 • ติดตามงานซ่อมบำรุงหลังจากแจ้งกำหนดแผนงานซ่อม

22-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล Inventory & Material Shipping
 • ตรวจเช็ตจำนวนสินค้า Stock Control
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป / อายุ 28 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำ บันทึกข้อมูล และสรุปผลรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

 

Applied
 • Monitoring and control warehouse operations system
 • 5Years’ experienced in warehouse
 • Experience in planning and budgeting, P&L

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Logistic
 • Gender : only Male 27+ years.
 • Experience at least 3 years in Export / Import

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in warehouse or distribution management
 • Oversee warehouse operational processes
 • Able to communicate in English as well

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป / ปวช. ปวส.
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ดี

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.ต้น ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

21-Mar-17

 

Applied
 • Manage all warehouse operations
 • 10 years experienced in managing warehouse
 • Strong decision making and problem solving skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการจัดเก็บสินค้า สรุปยอดรับ – เบิก สินค้าขาย
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปวส. หรือ ป.ตรี

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี-ปานกลาง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Logistics or related filed.
 • At least 1-2 Years’ Experience in warehouse
 • Good communication & presentation skills.

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล, เช็คสต๊อกสินค้าขายหน้าร้าน
 • ปวส – ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ครายการสินค้าภายในแผนก
 • ม.6 ปวช.ขึ้นไป
 • จัดเรียงสินค้าภายในแผนกที่รับผิดชอบ

20-Mar-17

 

Applied
 • Planning & Distribution (Bulk & Iso Internal)
 • Cost control to achieve the target
 • Take care inventory and solve problem

10-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.