• ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการระบบคลังสินค้า 2 ปี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการระบบคลังสินค้า 2 ปี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Male or Female age over 28 years
  • Bachelor degree in related field
  • 3 years experience in warehouse management

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.