• ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของคลังสินค้า
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.