• เพศชาย 25 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น )
 • ปวส - ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลในด้านเอกสารการวางบิลให้ทันรอบการวางบิล

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • คุมสต้อกเครื่องมือเครื่องจักร

27-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in export and logistic
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

26-Feb-17

 

Applied
 • 8-10 years in experience in Warehouse management
 • Good Communication in English
 • SAP/ERP system knowledge

26-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree sciences or equivalent higher
 • At least 1 years of warehouse management
 • Must have experience in packaging storage

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experience min 1-2 years
 • Re-export , Scrap adjust to stock
 • To deal with BOI officer as per assignment

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Screen all shipment document from JKT
 • Monitor the transportation to match the schedule.
 • Ensure availability of finished products

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

24-Feb-17

 

Applied
 • 5 years in a relevant position involving inventory
 • Developing the service delivery model
 • Degree in Mechanical, Electrical or Electronics

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์ดีดได้
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า

23-Feb-17

 

Applied
 • Warehouse management
 • supply chain engineer, process improvement
 • safety and QA

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male / Female, age 33 - 43 years old.
 • Bachelor’s or Master’s in Business, Logistics
 • Minimum 3 years in Management level

20-Feb-17

 

Applied
 • Has experiences BIG 4 Audit Frims (KPMG, Ernst
 • Deloitte Touche Tokmatsu, Pricewaterhouse Coopers)
 • Focus on budget, forecast, and project analysis

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female 35-45 year old
 • 8-10 years exp. in warehousing management
 • Able to work in Ayutthaya province

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.