• กำกับดูแลระบบงาน Logistics & Supply Chain
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานคลังสินค้า
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

12 hours ago

 

Applied
 • logistics, logistics analyst, inbound, outbound
 • warehouse, inventory
 • pharmaceutical, medical, medical device

23 hours ago

 

Applied
 • Thai national, Male, age 40 – 45 years old
 • Bachelor’s degree in a related field
 • At least 6 years' experience

23 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor degree
 • Basic knowledge of Logistics and Supply Chain
 • Able to communicate in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Male only / Age 37-45
 • At least 10 years of working experience
 • Have own car

27-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Able to work in Samutprakan.
 • At least 7-10 years experience
 • Male, Age between 31-40 years.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Wearhouse operation with customer relation
 • Retail experience is preferred
 • Good career oppurtunity within the company

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Logistic specialist
 • Supply chain specialist
 • Sales Support officer

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 mnths.,Med Ins.,Transp.,Post.,Full Attd.
 • Total Logistics Consulting & Service Company
 • Exp. as a Logistics Mgr. as least 10 yrs.

27-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความอดทน, ขยัน, ซื่อสัตย์, เสียสละ

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดสายรถ,ดูแลเอกสาร,สินค้าขึ้นรถ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ซื่้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยัน ใส่ใจกับงาน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้างาน ดูแลเช็คเกอร์ เช็คสินค้า ติดตามสินค้า
 • จัดงาน,จัดรถ,ติดตามการจัดส่งสินค้าประจำวัน
 • ปวช. - ป.ตรี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดเตรียมสินค้าตามเอกสารใบออกรถ
 • จบการศึกษา ม.3 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years’ Experience in Supply Chain Management.
 • Computer literacy in Microsoft Office.
 • Welcome all fresh graduated.

26-Oct-16

 

Applied
 • 5years experience in warehouse logistic management
 • Male / Female, age over 33 years old
 • Excellent organization skill

26-Oct-16

 

Applied

Inventory Analyst

Lazada Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Analyst skills, experience in Inventory Management
 • Good in communication skills both Thai and English
 • Self motivation and multitask working

25-Oct-16

 

Applied
 • Sound distribution or operations experience.
 • SAP experience is required.
 • Intermediate PC skills.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead TH label artwork creation for import products
 • At least 5 year of relevant experience
 • Work at Bangplee, Samutrprakarn

25-Oct-16

 

Applied
 • Coordinate incoming and outgoing stock
 • Managed and improve in services
 • Managed warehouse costing and setting

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน,จัดการ,ปรับปรุงการทำงาน
 • บริหารจัดการ,ควบคุม,ตรวจสอบ,สอนงาน
 • ควบคุมดูแลคลังสินค้า

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Development
 • Logistics
 • Business management

24-Oct-16

 

Applied
 • Engineering
 • Workshop
 • Management

24-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Health Ins, PVD Fund, Loan
 • Top 10 Logistic Service Provider
 • At least 7 yrs. experience in warehouse & logistic

24-Oct-16

 

Applied
 • Manage all warehouse operations.
 • 10 years experienced in managing warehouse.
 • Strong decision making and problem solving skills.

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any related field
 • 3-5 years working experience in supervisor
 • Strong leadership and management skill.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manages the distribution center operations
 • Ensures sufficient stock and controlling inventory
 • Minimum 5 years experience in logistics/warehouse

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนบริหารสินค้าคงคลัง
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

24-Oct-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Medical Ins, Loan, PVD Fund
 • Long History Logistic Service Provider Company
 • At least 6 years exp. in warehouse management

23-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.