• ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารคลังสินค้า ตรวจเช็คสินค้า
  • มีประสบการณ์ 2 ปี
  • การบริการคลังสินค้า

25-Apr-17

 

Applied
  • ตรวจนับ stock สาขาและโกดัง เพื่ออัพเดต
  • ประสานงานเติมของสาขา, ตัดสต๊อก เข้า-ออก
  • สั่งของ suppliers

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • รับของเข้าสโตร์ จัดเก็บของในสโตร์
  • จัดของเตรียมส่งตามหน่วยงาน

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.