• บริหารงานด้านกับจัดเก็บสินค้า พื้นที่ภายในคลัง
 • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
 • เพศ ชาย เท่านั้น

6 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Supply Chain Management
 • 3 years experiences in Demand forecast
 • Strong numerical and analytical skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in supply chain
 • 2 years experience in supply chain
 • Analyze and manage inventory

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Supply Chain for manufacturing
 • Strong Management and people skills
 • good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Graduated with Engineering
 • Minimum 1 year warehouse working experience
 • Good command of English (written and spoken)

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Diploma or Bachelor’s Degree
 • 5 years of experience in warehouse
 • Good command of English (written and spoken)

6 hours ago

 

Applied
 • Warehouse and distribution center management
 • Export and Customs admin in Free Trade Zone
 • Implementation of inventory and planning processes

6 hours ago

 

Applied
 • Large scale multinational
 • strong international client base
 • leading 4PL provider

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการตรวจนับจำนวนคงคลังของพนักงานคลังตุ๊กตา

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
 • รับผิดชอบในการควบคุมยอดสต๊อก
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ่นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้า
 • เช็คสต็อกสินค้า สรุปยอดสินค้า
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Transport Knowledge
 • 3-5 years experiences in Transport

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส
 • มีทักษะการประสานงาน, มีความกระตือรือร้น-อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress และ MsOffice

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายสินค้า
 • ตามรอบขนส่งในแต่ละวัน

6 hours ago

 

Applied
 • 5-7 years’ work experience in logistics
 • Experience in Telecommunication Business
 • Basic understanding of supply chain processes

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์อย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • มีความขยัน อดทน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

6 hours ago

 

Applied
 • Assist Operation Manager for training store staff
 • Give feedback and evaluates competition
 • Prepares sales and customer relations

6 hours ago

 

Applied
 • WH Management in Cold Chain
 • Strongly Committed Management team
 • 5-10 years relevant working experiences

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารคลังสินค้า 10 ปี
 • มีทักษะความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

6 hours ago

 

Applied
 • supply chain management
 • demand forecast
 • 3-5 years experience in supply chain management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting / Finance
 • 3-5 yrs. experience in landed cost and analysis
 • High Accountability, Result-Oriented and Good Deci

6 hours ago

 

Applied
 • Develop and implement local supply chain operation
 • Manage inventory, safety stock level, planning
 • Monitor distribution, imports & exports

6 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Warehouse (3PL) management
 • Data analyst, excellence in communication
 • Experience with Lean 6 sigma best practice

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • งานเอกสารทั่วไปของคลังสินค้า
 • งานเอกสารเอกสารเกี่ยวกับสินค้าเข้า-ออก

6 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เบิกจ่ายอะไหล่,ควบคุมสต๊อกอะไหล่,จัดทำรายงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years working experiences in Manager level
 • Have Technical and WMS Program skills
 • Knowledge of the legal requirements of operating

6 hours ago

 

Applied
 • Analytical mind, Coordinating
 • Enthusiastic and Result oriented.
 • Experiences in Analyst, Improvement

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree with good academic record
 • Good analytical skills, detail oriented, out-going
 • Good command of English and computer literacy

6 hours ago

 

Applied
 • Planning and Forecast to meet target week covers
 • Minimize/maintain slow moving stock
 • preparing reports and special assignments

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คลังสินค้า

27-Feb-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Fashion/FMCG

27-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in related field
 • 10 years’ experience in Warehouse
 • 3 years’ experience managing subordinates

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ในสโตร์สาขา
 • ร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานหนักได้
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in project management at least 5 years
 • Experience in business analyst or system analyst
 • Experience in logistic, supply chain or warehouse

27-Feb-17

 

Applied
 • 1 year experience in purchasing and stock control
 • Male or female, aged 22-30 years old
 • Good computer skills

27-Feb-17

 

Applied
 • 3 years experiences in Warehouse, Logistics or Sup
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Seeks and evaluates process improvement

27-Feb-17

 

Applied
 • Supply Chain Director/ Supply Chain Manager
 • FMCG / Consumer experience only
 • Dynamic and Active

27-Feb-17

 

Applied
 • Inventory Forecasting & Management
 • Inventory Valuation, Visibility
 • Warehouse housekeeping & Management

27-Feb-17

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 33-38
 • Bachelor's Degree in Sales or any related fields
 • Good command of English

27-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้า ยกสินค้า จัดเรียงสินค้า
 • ปวช. รักงานบริการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • หมายเหตุ : พิการทางการได้ยินและการพูด

27-Feb-17

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 42-49 years
 • 15 years working experience in Strategic Logistics
 • Worked as Supply Chain & Logistics Manager

27-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล งานของสโตร์
 • การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพย์สินในสโตร์องค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • Warehouse Management Get goods in and Goods Issue
 • Coordination within out external customers
 • Control subordinates

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการรับสินค้าเข้า การจ่ายสินค้าออก
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี หรือเทียบเท่า

27-Feb-17

 

Applied
 • 2 years of experience in logistics
 • inventory management
 • Managing showrooms for client companies.

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Logistics
 • 5 years of experience in warehouse and distributio
 • Knowledgeable in warehouse management system

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.