• บริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า
  • ควบคุมการดำเนินงาน การเบิก-จ่ายสินค้า/วัตถุดิบ
  • จัดทำรายงานสต๊อกสรุปยอดสิ้นเดือนให้ฝ่ายบัญชี

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.