• เพศชายเท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความอดทน, ขยัน, ซื่อสัตย์, เสียสละ

03-Dec-16

 

Applied

Picking Manager

Lazada Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Experience in warehouse management
 • Strong in leadership, analytical skills
 • Clearly communication, team working

02-Dec-16

 

Applied

VP Fulfillment

Lazada Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Strong in team management, Problem Solving
 • Good in data analyst, SQL and Excel skills
 • Lean Management and 6 Sigma

02-Dec-16

 

Applied
 • 5yr experience in Medical Device&logistics field.
 • Strong experience in WMS systems.
 • Experience in Warehouse in Medical or FMCG .

02-Dec-16

 

Applied
 • Import & Export
 • Logistics & Supply Chain
 • Warehouse & Inventory

02-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree in Industrial Engineer, Logistic
 • Age between 25-30 years
 • At least 2-5 years of experience in Logistics

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลจัดเตรียมสินค้าตามเอกสารใบออกรถ
 • จบการศึกษา ม.3 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดสายรถ,ดูแลเอกสาร,สินค้าขึ้นรถ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ซื่้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยัน ใส่ใจกับงาน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้างาน ดูแลเช็คเกอร์ เช็คสินค้า ติดตามสินค้า
 • จัดงาน,จัดรถ,ติดตามการจัดส่งสินค้าประจำวัน
 • ปวช. - ป.ตรี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years' experience in Warehouse
 • At least Bachelor’s degree in related field
 • Good command of English

01-Dec-16

THB25k - 30k /month

Applied
 • วางแผน,จัดการ,ปรับปรุงการทำงาน
 • บริหารจัดการ,ควบคุม,ตรวจสอบ,สอนงาน
 • ควบคุมดูแลคลังสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน,จัดการ,ปรับปรุงการทำงาน
 • บริหารจัดการ,ควบคุม,ตรวจสอบ,สอนงาน
 • ควบคุมดูแลคลังสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดสายรถ,ดูแลเอกสาร,สินค้าขึ้นรถ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ซื่้อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยัน ใส่ใจกับงาน

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลจัดเตรียมสินค้าตามเอกสารใบออกรถ
 • จบการศึกษา ม.3 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้างาน ดูแลเช็คเกอร์ เช็คสินค้า ติดตามสินค้า
 • จัดงาน,จัดรถ,ติดตามการจัดส่งสินค้าประจำวัน
 • ปวช. - ป.ตรี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • procurement for electronics
 • outstanding PO
 • shipping, BOI

30-Nov-16

 

Applied
 • Warehouse operation
 • Electronics
 • BOI

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 35-45
 • Bachelor Degree in any related field
 • Good command of English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only Age above 25 years old
 • Experience in inventory control/ data analysis/
 • Experience with ERP will be advantage.

29-Nov-16

 

Applied
 • Female
 • 2-3 years of management level
 • Bachelor’s degree or higher in Logistic

29-Nov-16

 

Applied
 • Accurate and adhere to deadlines
 • Strong team-player
 • Intermediate Microsoft Office skills ,

29-Nov-16

 

Applied
 • Master Degree in Supply Chain Management,
 • 10 years of experience supervisory or managerial
 • Proficient in SAP, Oracle, MS office, MS Power poi

29-Nov-16

 

Applied
 • Experience in Warehouse & Transportation 10 years
 • Male / Age 40-48 only
 • Good in English Speak/Read/Write

29-Nov-16

 

Applied
 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in Samutprakan.
 • At least 7-10 years experience
 • Male, Age between 31-40 years.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Operation Management
 • Inventory Management
 • Third Party Logistics Management

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า 8 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.