• ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software
 • ใช้โปรแกม Photoshop, Illustrator
 • ลงโปรแกรมต่าง ๆ ดูแลรักษา และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

16-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีวิธีการใหม่ๆมาใช้ในงานอยู่เสมอ
 • ตลก เฮฮา มุกฮามุกฝืด กล้าแสดงออก ชอบพูดชอบคุย

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Very good knowledge of the internet.
 • Good technical skills and comprehension.
 • Good in English.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience as an Online Marketing Manager.
 • Experienced with Google Analytics/Web Analytics.
 • Good communication in English.

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.