• - เพศชาย/หญิง
  • - อายุ 30 - 40 ปี
  • - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเต

24-Mar-17

 

Applied
  • programming ในภาษา Javascript
  • frameworks เช่น Angular2, VueJS, React
  • ใช้ git คล่อง, profiler เป็น, design patterns

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.