• มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน PHP , CSS
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน Workpress , Prestashop

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลระบบขายและโฆษณา online marketing
  • รักการขายและชอบติดต่อสื่อสาร
  • ใช้งาน Social Media เช่น Facebook Line Instagram

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.