• ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และตั้งใจในการทำงาน

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด
 • ชอบงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบน Social Media
 • วิเคราะห์ Sentiment (วิเคราะห์ข้อมูลคำสนทนา)

23 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

24 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Understanding of basic front-end languages
 • Strong portfolio to be presented
 • Hands-on experience creating wireframes

25 mins ago

 

Applied
 • UX Design methodologies & practices
 • Motion Design Tools (After Effect, Adobe Premiere)
 • Good command of ENglish

26 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Server administration
 • Security management
 • Incident management ; Configuration management

18-Feb-17

 

Applied
 • Solution Architecture
 • Business Analyst
 • Consulting Skill

18-Feb-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

18-Feb-17

 

Applied
 • Be the hub of communication for the project
 • Client contact and service
 • Familiar with Internet Technology and E-Commerce

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • .net framework
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

17-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

17-Feb-17

THB70k - 160k /month

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Desktop ; Virtualization
 • Infrastruture
 • Project management

17-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare, build and test HTML and emails
 • Continuous review of code and best-practices
 • Help quality assurance of emails

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in any related fields
 • 5 years of working experience in social media
 • Thai native speaker

17-Feb-17

 

Applied
 • Advanced understanding of digital advertising
 • 2+ years in a digital strategic role or community
 • Build and execute content strategy

17-Feb-17

 

Applied
 • Advanced understanding of digital advertising
 • 2+ years in a digital strategic role or community
 • Perform research on current benchmark trends

17-Feb-17

 

Applied
 • Advanced understanding of digital advertising
 • 2+ years in a digital strategic role or community
 • Looking for new content partners for our media

17-Feb-17

 

Applied
 • Experienced Lead Developer required, Senior
 • PHP, Python, Javascript, VR, senior
 • 60000-80000 THB

16-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Excellent knowledge of the internet
 • Experienced in project management
 • Manage programmer, web designer & online marketers

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced with retargeting campaigns
 • Knowledge of Google Analytics/Web Analytics
 • Good command of Thai and English/German

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • experienced in internet and social network
 • Good computer skills
 • Thai people with good in German

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP
 • IT Manager
 • IT Management

16-Feb-17

 

Applied
 • Implement ระบบงาน SAP
 • ใช้งานระบบงาน SAP (FI/FM/HR/MM)
 • จัดทำคู่มือ และรายงานต่าง ๆ ในระบบงาน ERP (SAP)

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Supporting and managing the development
 • Monitoring campaign and business metrics
 • Owning the relationship with 2W vertical head

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 years’ experience within the SEO
 • Strong knowledge on-page and off-page optimization
 • Strong in SEO techniques and algorithm updates

16-Feb-17

 

Applied
 • Analysis & Recommend on process
 • Operation Improvement via system
 • Direct experience in Retail

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Project Implementation
 • Project Planning

16-Feb-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

16-Feb-17

 

Applied
 • Support Product Leads in collecting ideas
 • Experience owning and dealing digital products
 • Deep experience in digital product development

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven SEO and SEM experience
 • Responsible for managing all SEO activities
 • Experience with A/B and multivariate experiments

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing integrated marketing strategy
 • Proven experience in digital marketing
 • Setting up and optimizing paid search

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop & track marketing roadmap
 • Proven experience in digital marketing
 • Exceptional communication skills

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience in digital marketing
 • Savvy in field of media and entertainment
 • Proven experience in agency management

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong HTML Skills
 • Good Javascript Skills
 • Strong knowledge of Hosting Migrations

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Online advertising / Search Engine /Global Company
 • 3 year’s business development, digital advertising
 • Good business savvy with strong projects executive

15-Feb-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced Digital Marketers (prefers Manager)
 • Strong understanding of SEO,SEM,Social Media
 • Strong English language skill

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์ตลาด และนำมาวางกลยุทธ์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • มีความสามารถในการทำการตลาดออนไลน์

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

15-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลการทำตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook,IG
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสื่อ
 • ประสานงานติดต่อเอเจนซี่หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Information Security
 • Risk Management
 • ISRM

15-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Experience in both Waterfall and Agile Methodology
 • Extensive knowledge of HTML/CSS
 • Degree in IT, Computer Science, Data Analytics

14-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด online 4 ปีขึ้นไป
 • ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing, SEO
 • วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง

14-Feb-17

 

Applied
 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

14-Feb-17

 

Applied
 • Hands on Facebook Administration
 • Developing, implementing, and monitoring media
 • Initiating and analyzing research and data

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • SEO
 • Multinational Company
 • Bangkok

14-Feb-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • travel agency
 • social media
 • marketing channels

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.