• ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
  • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
  • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

24-Apr-17

 

Applied
  • Professional in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Be able to use graphics software
  • Interest in online marketing, social media

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.