• ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
  • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
  • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

15 hours ago

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 28 ปี
  • เป็นผู้ฟังที่ดีและยอมรับความเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.