• เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ไม่มีภาระด้านทหาร

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/ Higher Diploma/ University Education
 • Experience 0-2 Years
 • Demonstrates co-operation and trust

2 hours ago

 

Applied
 • Strong leadership skills with thorough knowledge
 • Has Strong knowledge & experiences
 • Self-motivated, fast learner and result – oriented

2 hours ago

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

2 hours ago

THB55k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related field
 • At least 5 year experience in Digital strategy
 • Creative, hard-working and results-oriented

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Working experience over 2 years
 • Japanese skill is equivalent to JLPT N2 upwards
 • Able to use computer efficiently

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • web developer, wordpress, adwords, social media
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลการตลาดออนไลน์

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Highly experienced with social media patform
 • FB Business Management, Hootsuite, GA, Brandwatch
 • Fluent in English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Increase the organization’s profile across media
 • Contribute to the development of new online
 • At least two years in public relations, marketing

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม PHP
 • มีความสามารถในการเขียน front-end เช่น HTML,AJAX

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in E-Commerce Website
 • Creative thinking ,attention to details
 • Design Our Daily Website Banner

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • มีความร้ทางด้าน IP Network (Routing & Switching)
 • มีความสามารถในการ Configure อุปกรณ์ Router/Switch

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด
 • ชอบงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบน Social Media
 • วิเคราะห์ Sentiment (วิเคราะห์ข้อมูลคำสนทนา)

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวะคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถติดตั้งระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือ การตลาด
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • มีสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Development and implement on-page optimization
 • Perform keyword research, analysis, expansion
 • Planning and provide consultancy on content market

2 hours ago

 

Applied
 • Full time, permanent
 • Salary provided, bonus, health insurance
 • Middle level, 2 years experience

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years’ experience within the SEO
 • Strong knowledge on-page and off-page optimization
 • Strong in SEO techniques and algorithm updates

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in ERP/Application support.
 • Good knowledge in ERP software solutions.
 • Good English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการจัดการสารสนเทศ
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Office
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลสื่อ website

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years of experience in website programming
 • Experience with SEO/SEM strategy and techniques
 • Strong analytical and problem solving skills.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Loves and understands native apps
 • 3+ years of overall software development
 • 2+ years with Android software

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Social media
 • Online ads
 • SEM/SEO and Website management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Experience with developing clean, valid
 • Experience with web frameworks

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with digital marketing
 • Experience with web analytics tools
 • 5-7 years of relevant experience managing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years of relevant experience
 • understanding of analytical tools such as Social
 • Previous agency experience is highly desirable

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age above 23
 • Experience in mobile commerce / e-Commerce
 • Good English skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

17-Jan-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in business or related fields
 • 3-5 years of exp in social network management
 • Loves to travel and passion for airline industry

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing Manager
 • Open to both Thai and Foreigners
 • 60-120k monthly salary + 2 year WP & Visa

17-Jan-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • C++/C# /Objective-C Programming.
 • Desired knowledge on Database
 • Degree in SW Engineering

17-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years in business or marketing consulting
 • Responsible annual external agencies assessment
 • Experience in budget and P&L management

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To work at one of the most famous fashion
 • opportunity to utilize your online knowledge
 • opportunity to work in convenient location

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ SEO, SEM Social Network
 • ทำ Seo ให้ติดหน้าแรกของเว็ป Search engine
 • ดูแลอัพเดทข้อมูลบนสื่อออนไลน์

17-Jan-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม PhotoShop, Illustrator, 3D ถ้าได้ก็ดี
 • มีความเข้าใจเรื่อง Social Media
 • มีความรู้ด้าน E-Commerce

17-Jan-17

 

Applied
 • Manage both Inbound & Outbound marketing campaign
 • Responsible for website optimization
 • Strong understanding of the sales funnel

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Operations
 • IT Management
 • Application and Infrastructure

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด online 4 ปีขึ้นไป
 • ทำการตลาดออนไลน์ Online Marketing, SEO
 • วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง

16-Jan-17

 

Applied
 • Develop digital marketing strategy
 • Maintain social media platforms
 • Manage online brand and product campaigns

16-Jan-17

THB70k - 160k /month

Applied
 • Experience in .net development with ASP.NET
 • Fresh Graduated are welcome
 • Expatriates are encouraged to apply

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute website, SEO/SEM,
 • 3 year experience in digital marketing campaign
 • Bachelor’s degree or higher in marketing

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong grasp of current web technologies
 • Building site maps and organizing content
 • Knowledge of Adobe CS and MS Office

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เว็บ Dek-D.com บริษัทไอทียุคใหม่
 • สนุกและชอบการเขียน HTML/CSS และการออกแบบเว็บ
 • ออฟฟิศฝั่งธนบุรี เชิงสะพานตากสิน คลองสาน

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • BA. in Business Administration (prefer Marketing)
 • 5 year experiences in Digital Marketing
 • Experience in CMS is an added advantage

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of SEO, Internet Marketing experience
 • Experience in E Commerce Marketing is a plus
 • Experience with wholesale websites is a plus

16-Jan-17

 

Applied
 • User Experience
 • E-commerce
 • Digital

16-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO
 • ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.