• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด , อายุ25ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนตามตกลง, เพศชาย/หญิง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานสนุก เปิดกว้างทางความคิด

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.