• ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด/การบริหารกาจัดการ
  • ความรู้ความสามารถในด้าน การตลาดออนไลน์
  • เงินเดือนบวกค่าคอมมิชชั่น

26-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.