• ***เริ่มงานได้เร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ดูแล facebook และอัพเดทข้อมูล
  • ดูแลเมนูอาหาร QC คุณภาพอาหาร รสชาติอาหาร

20-Feb-17

 

Applied
  • มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
  • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
  • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.