• มีความคิดสร้างสรรค์
  • เข้าใจและชำนาญการใช้ Social Media
  • มนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน HTML/CSS (CSS Designer & UI/UX) อ

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.