• เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตย์กรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสถาปัตย์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.