• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
  • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.