• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร, บ้านพักอาศัย
  • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

18-May-17

 

Applied
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-50 ปี
  • มีประสบการด้านงานตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.