• ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ออกแบบภายใน
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การขายที่ดี

26-Oct-16

 

Applied
  • Excellent English skills
  • Solid knowledge in 3D Max Studio Perspective
  • Able to re-locate to Singapore

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.