• จบปริญญาตรีสาขา ตกแต่งภายใน/สถาปัตย์ภาย (โดยตรง)
  • ประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความสนใจด้านงาน Interior Design ทุกรูปแบบ

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.