• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

09-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD / Photoshop

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Interior Design Male age 25 – 33 years
 • experienced in Fashion Shop Site Controlling
 • Able to read AutoCAD in English Version

08-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบด้านโครงสร้าง สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • จัดทำ DRAWING และ AS - BUILT ได้

08-Dec-16

 

Applied
 • 2 years experience in sales Field
 • Excellent interpersonal skills
 • English skills (both verbal and written)

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • experience in Quantity Surveyor
 • experience in Hotel, Interior fit-out, retails
 • project working budgets, cash flow projection

07-Dec-16

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

07-Dec-16

 

Applied
 • 5 years relevant working experience.
 • Skills in Autocad, Revit, Adobe Photoshop
 • Architectural drawing and production CAD

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, 3D Max
 • เคยผ่านการทำงานกับบริษัททำ Event Organizer

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

05-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และตามกำหนดเวลา
 • วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับผู้รับเหมา

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.