• ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติดี

10 hours ago

 

Applied
  • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
  • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
  • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

10 hours ago

 

Applied
  • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
  • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
  • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.