• ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานก่อสร้างและงานตกแต่ง
 • ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
 • จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5-10 years' experience in workplace design
 • Job opportunities in Bangkok and Singapore
 • World's #11 Interior Design Firm in 2016

13 hours ago

 

Applied
 • Office Design
 • Project Management Sales
 • Furniture business

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Architectural, Interior or relate field
 • 3-4 years in Store layout Planner, Space planning
 • Experience using AutoCad or equivalent software

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • product design industrial design furniture design
 • creative leader with standard and classic style
 • chair table + design using material-wood metal etc

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย สัญชาติ ไทย
 • ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาการออกแบบไลท์ติ้ง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการวางแผน และประสานงานได้

21-Feb-17

 

Applied
 • มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีความสนใจในการออกแบบระบบภาพ และเสียง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

 

Applied
 • Interior Design or Architecture degree
 • Taking projects to completion from design
 • Site meetings and liaising with consultants

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, age 22-35
 • Bachelor Degree in Architecture ,Interior
 • 1-3 years working experience

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Interior Design or Architecture
 • 1 - 3 Years in Interior Design or Sales Designer
 • Good Power point and Auto-cad Skills

21-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Architect 3-5 years experience
 • negotiable salary
 • initiative

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

21-Feb-17

 

Applied
 • Shooroom Designer
 • Project Design Development
 • Architectural Project

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD และ 3D MAX ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำแบบ Furniture

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน และดราฟท์
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 25 years and older
 • Education: Bachelor's Degree in Architecture
 • 5 years experience in the design

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Interior Design
 • Requirements Analysis, Database Manageme
 • Data Maintenance, Verbal Communication

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีความรับผิดชอบ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD / Photoshop

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านประเมินราคาตกแต่งภายในจะพิจาณาพิเศษ
 • คิดราคา ถอดแบบทำ BOQ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถดูแบบและเขียนแบบได้
 • ประสบการณ์ในงานโฟร์แมนสถาปัตย์มาอย่างน้อย 2 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม / ออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ทางด้าน Visual Communication Art
 • ประสบการณ์ทำงาน Visual Merchanding/ Window Display
 • ประสบการณ์ 3 ปี

20-Feb-17

 

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • Attractive Salary Fast promotion
 • hotel or condominium design

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3ds Max,Auto CAD,lllustrator
 • ประสบการณ์ด้านเขียนแบบตกแต่งภายใน

18-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายใน

18-Feb-17

 

Applied
 • ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • สามารถทำ Detail Furniture Built-in ได้

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing , As built drawing

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • สามารถขับขี่และมีใบขับขี่ รถยนต์

17-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศที่ 3 อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง,มีความรับผิดชอบสูง

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • to fully utilize your sales skills in the company
 • to work in one of big and well-known office
 • to work in the active and young environment office

17-Feb-17

 

Applied
 • 3D Rendering
 • Render
 • Interior Designer

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • FF&E
 • เจ้าหน้าที่กำหนดสเปควัสดุ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์
 • Interior

17-Feb-17

 

Applied
 • Salary 30-50 K.
 • Sale/Marketing Executive
 • Property or Non-Property

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 25-30 years old
 • Major in Industrial Design, Architecture, Graphic
 • Act as 3D specialist to design shape

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

17-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง
 • การควบคุมงานงานตกแต่งภายใน งานบู้ธ

17-Feb-17

 

Applied
 • At least 2-year experience in design
 • Fluent English in listening, speaking and writing
 • Passionate and always eager to learn more

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Studio Director
 • Interior Designer
 • Retail interior design

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in sales Field
 • Excellent interpersonal skills
 • English skills (both verbal and written)

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานเขียนแบบอาคาร Autocad
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

17-Feb-17

 

Applied
 • Coordinate to develop layout, elevation drawings
 • Conduct design coordination meeting
 • Analyze tender documents during tender review

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Having creativity and passion in fashion
 • Able to communicate in English
 • Able to use design software

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถออกแบบภายในภายนอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องและเรียนรู้งานได้เร็ว

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.