• จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Actuary
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS-Office ในระดับสูง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

13 hours ago

 

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

16-Jan-17

 

Applied
 • Day to day operations management
 • Review & improve internal claim & returns process
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Provides underwriting technical support
 • Underwrites new and renewal accounts
 • Arranges Reinsurance for risks, including RI

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in legal, accountancy.
 • Law firm, Financial institution or life insurance.
 • Strong service minded personality.

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experience in insurance business underwriting
 • Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree, Customer Service exp. preferred
 • Fluent in Eng / esp. speaking (TOEIC score 800+)
 • Based in BKK, Service for Australia

16-Jan-17

 

Applied
 • User Experience
 • E-commerce
 • Digital

16-Jan-17

 

Applied
 • Compensation & Benefit
 • Bangkok
 • Insurance

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in motor repair claims assessment
 • 5-6 years experience in motor repair claims
 • Good analytical and problem solving skills

16-Jan-17

 

Applied
 • 7+ years’ experience
 • Managing delivery of product pricing
 • Performing financial projection on business case

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-6 years’ experience in motor repair claims
 • Bachelor's degree/ Master in any discipline
 • Manage annual renewal of garage panelship

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่ตำกว่า 27 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน ธุรกิจประกันภัย
 • ประสบการณ์ทางด้านประกันภัยไม่ต่ำกว่ากว่า 3 ปี

15-Jan-17

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

14-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher Age over 35 years’ old
 • More than 5 year’s experience for Life insurance
 • Good verbal and written communication skills

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน /เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง,การวิเคราะห์
 • ทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางการบริหาร

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years in Compliance / Insurance
 • Good command of English
 • Good Analytical and Interpersonal skills

13-Jan-17

 

Applied
 • Experience in marine insurance function or related
 • Graduated in Engineering
 • New graduate welcome

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in insurance / statistic preferred
 • Experience in non-life insurance
 • good in English, motor insurance

13-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for Pricing and Actuary
 • Monitoring, updating and improving pricing
 • Managing delivery of product pricing/ profit

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การตรวจทานข้อมูลในระบบ TSS,AS400
 • บันทึกข้อมูลใบสมัครรายใหม่ในระบบ AS400
 • ตรวจทานข้อมูลหลังการอนุมัติออกกรมธรรม์

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree
 • 10 years of experience
 • Salary - up to 300K/m

12-Jan-17

 

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in insurance products sales
 • Strong in marketing & selling skill
 • Age 29 – 39 with Bachelor Degree

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform technical underwriting of all types
 • Responsible for aggressive growth
 • Attaining high levels of customer satisfaction

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field and qualified
 • 3-5 years Actuarial or Risk Management
 • Fluent in Thai and very good English skills

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

12-Jan-17

 

Applied
 • Work for one of world’s biggest shipping company.
 • Competitive salary and benefits.
 • Great career path and working environment.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law or higher
 • Managing and initiating the legal process
 • Drafting and reviewing contracts,letters,agreement

12-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิติ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing and financial analyst for FMCG products
 • Experience in analyze financial report, statistics
 • Quantitatively design efficient process for client

12-Jan-17

 

Applied
 • 1+ years Insurance experience
 • Earn sales bonus
 • Commercial Insurance, Employee Benefits

11-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Female, Fresh welcome, 22-35 years old
 • Location: BTS Chongnonsi / Exp in Health Insurance
 • Good salary + Bonus + Many welfare

11-Jan-17

 

Applied
 • Master/bachelor in Finance, Economics
 • Experiences of life insurance
 • Requires excellent communication, influencing

11-Jan-17

 

Applied
 • Data analysis and reporting
 • Experience in insurance business
 • Research, improve operation process

11-Jan-17

 

Applied
 • Handle operation process
 • Lean, SIx Sigma, Green Belt
 • Insurance operation project manager

11-Jan-17

 

Applied
 • Global Financial Service Firm
 • Senior Business Analyst Manager
 • Salary 120k - 160k

11-Jan-17

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

11-Jan-17

 

Applied
 • Search for new prospects and present product
 • Fond of marketing tasks and creativity-oriented
 • Experience in marketing or life insurance field

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years actuarial experience.
 • Degree or higher in Actuarial Science or Science
 • Thai nationality, aged 30-40 years old

11-Jan-17

 

Applied
 • To assist in ensuring of operational risk
 • To ensure that the continual identification
 • To help enhance risk culture and awareness

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • day to day working operations, pro-active
 • Experience in Insurance and Logistics are prefer
 • Good in English communication

10-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Legal & compliance
 • Graduated in Law
 • New graduate welcome

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.