• พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมภายใน

1 hour ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or equivalent level of Degree
 • 4 years experience of selling and conducting
 • Good communication and interpersonal skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Track record in public affairs In house or Agency
 • Understanding of Thai Politics/Govt/ Excise/Custom
 • Based in BKK, Thailand

1 hour ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Motor / Non Motor Claims Senior manager
 • Manage and lead Motor / Non Claims Department
 • At least 3 year experience in Claim management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Work experience corporate secretary work or secret
 • Fluent in English, must be organize&active person
 • corperate secretary work, legal back ground

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ MS office ในระดับดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor monthly sales performance reports
 • Life insurance exp with Direct Marketing is a plus
 • Business acumen,relationship building,negotiation

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in related fields
 • Progress in internationally recognised actuarial
 • life insurance experience

06-Dec-16

 

Applied
 • BA Degree in Business, Accounting, Economics
 • Exp in proceeding new app of housing insurance
 • 7+ years related life insurance operations process

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Actuarial
 • 3 years of working experience in Pricing
 • Financial analysis experience in a benefit brokera

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • auto insurance product management and development
 • product marketing,auto insurance marketing
 • develop product strategic &tactical recommendation

06-Dec-16

 

Applied
 • Strategic Project Planning and Goal Setting
 • Project Execution and Governance
 • 3 - 5 years experiences in project management

06-Dec-16

 

Applied
 • auto insurance marketing, product, broker
 • Auto Insurance knowledge
 • Team Management/Management Level

06-Dec-16

 

Applied
 • Project Planning
 • Project Execution
 • Process Improvment

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Mathematics, Statistics
 • Around 15 years work experience in Product Pricing
 • At least ASA level of SOA and on track

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality only.
 • Preferable in Insurance Broker Business.
 • Good command of written and spoken English.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Actuary – Accident & Health and non-Motor
 • mathematical and statistic, actuarial skills
 • risk limitations

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

05-Dec-16

 

Applied
 • compliance
 • Risk
 • AMLO Experience

05-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์งานขาย 2 ปี
 • บริษัทประกันชีวิต
 • อายุ 25-35 ปี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform product development, pricing, profit test
 • Background in Actuarial or Statistic
 • At least 5 years experience in actuarial

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 0-2 years of experience in reception & administrat
 • Effective Verbal communication, Microsoft office

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in business field
 • 2-3 years’ experience in Life, A&H Insurance
 • Professional knowledge: Insurance knowledge

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage new product launch and ensure timeline
 • Planning Sales & Marketing Strategies
 • Pre-post marketing analysis,MMP,ROI& provid report

05-Dec-16

 

Applied
 • Marketing non-life insurance
 • auto insurance
 • create marketing campaign and promotion

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality with aged between 28– 45
 • Bachelor’s Degree in nurse, medical or related
 • Very good command of the English language.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Insurance Policy Administration
 • Manage policy administration process
 • Team Management

03-Dec-16

 

Applied
 • 2 - 5 years of experience in medical underwriting
 • Nursing Science, Medical Technology
 • Problem solving and able to work under presure

03-Dec-16

 

Applied
 • operation project management
 • dealing with business partners
 • project coordination

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree, Customer Service exp. preferred
 • Fluent in Eng / esp. speaking (TOEIC score 800+)
 • Based in BKK, Service for Australia

02-Dec-16

 

Applied
 • Medical Insurance
 • Broker Management
 • Partnership Management

02-Dec-16

 

Applied
 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

02-Dec-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • Medical Insurance
 • Nursing Background
 • Minimum 7 years of working experience

02-Dec-16

THB70k - 90k /month

Applied
 • Financial Line Insurance
 • Underwriting
 • Business Development

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลให้บริการความรู้และบริการคำปรึกษาด้านประกันภัย
 • ออกไปพบคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งงาน
 • ออกใบเสนอราคา และประสานงานกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการพิจารณารับประกันภัย
 • ตรวจสอบ การชำระเบี้ยประกันของกลุ่มลูกค้าธนาคาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการประกันภัย หรือที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Actuary
 • Product Development
 • Pricing

02-Dec-16

 

Applied
 • Credit Underwriter for Business Banking
 • 3-5 years relevant working experience
 • Have knowledge in Credit

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good English language skill
 • Good personality
 • Experience in non-life insurance

02-Dec-16

 

Applied
 • 1 - 2 years of experience in project handling.
 • Professional with good personality, presentation
 • Energetic and self-motivated

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 10 yrs of experience in Compliance
 • Knowledge & Understanding of Local laws
 • Policy & Procedures Development

01-Dec-16

 

Applied
 • Manages Customs Brokerage team
 • Give advice in regards to harmonized custom rules
 • Working experience in customs-intensive field

01-Dec-16

 

Applied
 • Business Analyst
 • Project management
 • Prince II

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher with 8-10 years up experience
 • Experience in managing product projects
 • Good planning, managing, logical thinking

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Senior job with global insurance company
 • CPA with 7 years’ experience in audit
 • Regional travel

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.