• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการพิจารณารับประกันภัย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัย ( Non-motor)

24-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
  • Product's knowledge, motivation, soft skills
  • Prepare training's tools or papers by yourself
  • Interpersonal and presentation skill

23-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุ35 ปีขึ้นไป
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.