• ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการขายและฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านการขายประกันภัย หรือประกันชีวิต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

26-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้านประกันภัย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Health Insurance
 • Business Development
 • Insurance, People Management

24-Jul-17

THB70k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.