• ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายประกัน
  • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
  • ติดต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัท ฯ เพื่อให้คำแนะนำ
  • ติดตามและแจ้งเตือน ด้านผลประโยชน์

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.