• เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • ประสานงานต่างๆภายในสาขา ดูแลการเบิกจ่ายภายในสาขา

27-Feb-17

 

Applied
  • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
  • ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์

27-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.