• เพศชาย / หญิง
  • อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการเคลมประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • ขยัน ซื่อสัตย์ และควบคุมอารมณ์ได้ดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการเคลมประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • ขยัน ซื่อสัตย์ และควบคุมอารมณ์ได้ดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.