• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง
  • ประสบการณ์งานการตลาด/ การขายในธุรกิจประกันวินาศภัย
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขายเป้าหมายการขายอย่างน้อย5ปี

19 hours ago

 

Applied
  • Experience in Non-Life insurance
  • Female, age not over 35 years old
  • Big Bonus!, Maintain exiting customers

19 hours ago

 

Applied
  • 5 days working, good benefit, bonus, good salary
  • accounting, finance, manager
  • CPA, 10 years experience

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.