• อายุ : 35 ปีขึ้นไป เพศ ชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถิติประกันภัย,
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารประกันภัย อย่างน้อย 3-5 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

23-Feb-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.