• ประสบการณ์ในการทำงาน1-2 ปี ด้าน PHP, JAVASCRIPT
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ IT

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.