• ให้บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร
 • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒซอฟต์แวร์
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • นำส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Backbase Enterprise AJAX
 • Backbase developer
 • AJAX

1 hour ago

 

Applied
 • Application support
 • Retail IT
 • Oracle support

1 hour ago

 

Applied
 • PHP Web Application Developer
 • IT System Integrator Job
 • Job in Bangkok, Thailand

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Backbase Enterprise AJAX
 • Backbase developer
 • AJAX

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum 5 years in ETL/DATA Warehouse
 • Good English Communication Skill
 • Banking Industry Knowledge

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบ Software
 • ชอบเรียนรู้ และชอบลอง technology หรือ tool ใหม่ๆ
 • ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineer, Computer
 • At least 2 - 4 years’ experience in Oracle DBA
 • Experience in Database Admin, Oracle DBA

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP / C# or mobile application programming
 • Basic system analysis and database design
 • Experience in mobile application will be a plus

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Java
 • Programmer
 • Coding

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-2 years' experience
 • Computer Science or and IT
 • Skills in Java , C#.net

1 hour ago

 

Applied
 • Facilitate the operations of the projects
 • Be responsible for the performance of the team
 • Ensure costs are maintained

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor,control utilization of CAPEX and OPEX
 • Manage annual shareholders meeting with SEC/SET
 • Corporate Secretary role from Listed Company

1 hour ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสนับสนุนระบบซอฟท์แวร์ 0 - 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • ไม่รับสถาบันราชภัฎ
 • Experience in related field is preferable

1 hour ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 hour ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 hour ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • ERP development
 • new technology
 • career progress

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

1 hour ago

 

Applied
 • VERY HIGH SALARY+OT+BONUS
 • Skill in MySQL, MS SQL/Stored procedure
 • Design & Coding skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree
 • More than 5 Years
 • Data Integration

1 hour ago

 

Applied
 • Highly competitive salary
 • Work in our amazing offices at EmQuartier
 • Work with the *best* developers in Thailand

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Integration – Enterprise,Teradata
 • Extract Transform and Load (ETL),SQL
 • Core Banking Industry Knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • ชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเรื่อง Crystal Report

1 hour ago

 

Applied
 • Java, JavaScript, programming
 • Database, SQL, Oracle
 • Software

1 hour ago

 

Applied
 • Manpower planning for the maintenance purpose
 • Degree or higher in Engineering
 • 2+ years’ experience in Engineering or Maintenance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Modern Trade
 • Planning and Organization.
 • Traditional Trade

1 hour ago

 

Applied
 • Data Integration – Enterprise,Teradata
 • Extract Transform and Load (ETL),SQL
 • Core Banking Industry Knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • development and implementation systems
 • Detailed technical design
 • Providing training

1 hour ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Assist PM,project manager,ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • admin,administrators,project co-ordinators
 • ติดต่อปาระสานงาน,ธุรการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Core Banking Industry
 • SQL (Structured Query Language)
 • Thai nationality only

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate and SME Banking
 • Banking and Financial Service industry
 • Excellent communication and analytical skill

1 hour ago

 

Applied
 • Able to install & use IIS, MS SQL Server, MS A
 • SQL developing
 • Knowledge in Automated Testing i.e. Selenium

1 hour ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 hour ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Degree in Computer Science/Engineering or relevant
 • 3-5 years of experience in software development
 • A strong knowledge in .NET or Java platform

1 hour ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • IT Application, Project Management, POS
 • IT Strategy, IT Policy
 • Implementation, Design

1 hour ago

 

Applied
 • IT Audit
 • CISA
 • Audit Process

1 hour ago

 

Applied
 • ERP,Oracle Retail, Project Management
 • Project Management, Team Management
 • Oracle Retails, Project Management

1 hour ago

 

Applied
 • Data Scientist
 • Data Modeling
 • Business Modeling

1 hour ago

 

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน System / Network / Program
 • ผู้ช่วยในการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความปลอดภัย
 • มีความสนใจด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ IT
 • เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามสารสนเทศ
 • ทำงานเป็นทีมในสภาวะกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ตรวจและประเมินมาตรฐาน ISO
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree BSc. Computer Science/Engineerin
 • JAVA / J2EE, Javascript, HTML, XML, Eclipse, Jboss
 • Good command in English.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 4+ years in service provider or SI sales area
 • Develop sales growth at Key Accounts
 • Good negotiating and influencing skills

1 hour ago

THB55k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • knowledge about ERP (NAVISION, AX or any ERP)
 • ERP Technical Consultant or Developer.
 • HIGH SALARY WITH GREAT BENEFITS

1 hour ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Lead pre-sales phase of ERP
 • Knowledge about MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
 • Good communication and organizing skill

1 hour ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.