• เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

17-Feb-17

 

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอสินค้าและบริการเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคาและติดตามงานขาย
 • ประสานงานขายกับลุกค้า ร่วมกับทีมงานขาย ทีมเทคนิค

17-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Strategy and MIS
 • Experience in Financial Industry
 • Strong analytical skill

17-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
 • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

17-Feb-17

 

Applied
 • to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge
 • to obtain a deep knowledge of PC software

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • knowledge to make the company bigger
 • knowledge of PLC control software as programmer

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of at least 1 year as a programmer
 • Degree in Information Technology
 • Responsible for programming (ERP)

16-Feb-17

 

Applied
 • B/A Industrial computer,Computer Science,Engineer
 • Knowlage of networking,Infrastructure computer
 • Strong problem diagnostic and solving

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • implementing and supporting ERP system
 • degree in Computer Science
 • 5+ years’ working experience in IT

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • leading manufacturing company of automotive part
 • Able to work in constantly expanding company
 • Work in major automotive parts manufacturer

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Install new / rebuild existing servers & configure
 • Apply OS patches and upgrades
 • Handle backup, restore, Antivirus, Monitoring

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไอที และการเขียนโปรแกรม

13-Feb-17

 

Applied
 • Citrix, VMWare, LAN/WAN, Switch, Router, Firewall
 • Window Sever, Active Directory, TCP/IP, SAN or NAS
 • MCP, MCSE, MCSA, CCNA, CCNP

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.