• เพศชาย/หญิง , อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รักและสนใจในการพัฒนาโปรแกรม

9 hours ago

 

Applied
 • Data Management
 • Data analyst
 • Data Processing

12 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปฏิบัติงาน IT Support ตาม Site งานของลูกค้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT ตาม Site งานของลูกค้า
 • วุุฒิการศึกษา ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Computer Engineer
 • Experience in automation and motion control
 • Interface function for corporate IT regarding

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational or higher in any related field.
 • Responsible for configuring computer hardware
 • Setting up new users' accounts

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานด้านNetwork
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3 years experience in IT Operation Support
 • Strong problem diagnostic and solving

17-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female Thai nationality, age 25-35 years.
 • Bachelor Degree in Computer Science, Enginee ,MIS.
 • 3 - 4 years of of core AX Development Experiences

17-Feb-17

 

Applied
 • 1st level application support
 • Experience in Oracle or SAP support
 • Good in English

17-Feb-17

 

Applied
 • 5 years IT Support, Assistant Manager
 • Good in English
 • Oracle

17-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 3-5 years experience in Automotive Manufacturing
 • Good oral and written communication in English lan

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • 2-3 years of experience in IT engineer
 • Including Firewall, VM-ware

16-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Information System, Computer Science
 • 5 years IT experience with Oracle EBS R12
 • Able to communicate in English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Provide technical information
 • Good command of English

15-Feb-17

 

Applied
 • Manage new Application project
 • Support of all J.D.Edwards ERP system
 • Implement new modules or applications

15-Feb-17

 

Applied
 • 5+ years working experiences with SAP FI and CO
 • Experience as second level SAP support
 • Good communication skills in Thai and English

15-Feb-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Age between 25-35 years old
 • Good command of written and spoken English
 • Good analytical and problem solving skills

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Deep knowledge of JD Edwards (or other ERP system)
 • Hands on experience with oracle PL/SQL.
 • Business intelligence knowledge.

14-Feb-17

 

Applied
 • degree in industrial engineering, applied science
 • SAP system, production system
 • consultation and support on all IT topics

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.