• จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณานักศึกษาจบใหม
  • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • SAP ABAP at least 5 years of experience
  • SAP SD at least 5 years of experience
  • SAP Basis at least 5 years of experience

12-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.