• เขียนโปรแกรม .net ,ASP.net , VB.net
 • ประสบการณ์โปรแกรมเมอร์ 1-3 ปี มีความรู้ SQL Comman
 • วิเคราะห์/พัฒนาโปรแกรม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ

3 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Working experience in Dynatrace APM Product
 • Experience Software Development/Install/Config
 • Good knowledge of Java (JVM), .Net or PHP

9 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Mast's Degrees in MBA, Computer Science
 • Has working experiences in IT / ICT Solutions
 • Good command of written and spoken English.

9 hours ago

 

Applied
 • C#.Net Programmer,C#.Net Developer,C#.Net System
 • System Analyst,Technical Analyst,Software Engineer
 • ASP.Net,C++,VB.Net,Application Developer,IT Relate

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP, SQL,HTML
 • System improvement, Good in English communication
 • Interpersonal skills, problem solving, service min

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน

9 hours ago

 

Applied
 • Work with leading multinational payment solutions
 • Great opportunities to excel
 • Build a rich and rewarding career

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Computer Science,Business, related field
 • 1+years IT support, Excel, Accounting, ERP, SQL
 • Salary, compensation, other benefits

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experiences in ABAP, SAP Workbench
 • Good command in English

9 hours ago

 

Applied
 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

9 hours ago

 

Applied
 • exp. ด้าน JAVA Programming อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • J2EE, J2ME,Struts2,JSF, Spring, Hibernate, Eclipse
 • OS & Database - Oracle, Unix, Linux, PL/SQL, MySQL

9 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิป.ตรี / โท สาขา Computer Science, Computer, IT
 • มีความรู้เรื่อง SQL,Store Procedure, Query, PL/SQL
 • ประสบการณ์ด้านการ Test อย่างน้อย 1 ปี

9 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • A degree in Computer Science, Engineering
 • Fluent in English language (speaking and writing)
 • Project Management experience

9 hours ago

 

Applied
 • Has experiences in Microsoft.NET Technologies
 • C#, MVC, IIS, Microsoft SQL Server, Oracle
 • Web Services and REST API

9 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Computer Engineering or Computer Science
 • 3 years experiences in Software Engineer

9 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • degree in Computer Engineering or Computer Science
 • 5 years experiences in Software Engineer

9 hours ago

 

Applied
 • Experience with consultancy firm is a must
 • 5-7 years of SAP financials (FI/CO) or (PP/SD/MM)
 • Experience with a Japanese company

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

9 hours ago

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

9 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

9 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Strong Oracle implementation & support experience
 • Experience of managing IT
 • Excellent command of English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำ Design, Development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 year experience in Networking
 • Knowledge in Network Infrastructure
 • Networking Equipment and Configuration

9 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer IT or related
 • 2 years of experience in administering database
 • Experience in administration: Install, Config etc.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in IT and business acumen
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

9 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Technology background

9 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years' experience building test automation
 • Experience with HP-QTP/UFT and Robot Framework
 • programming language - Python, VBScript, Java

9 hours ago

 

Applied
 • Digital, Tech Started Up or IT Solution
 • Sales Management is highly desirable
 • New Set Up experience

9 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Data Analyst/Data Scientist/ Data Engineer
 • Big data , marketing research
 • digital research

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Window Sever and Linux Sever
 • Microsoft Office – Work, Excel, PowerPoint
 • Switch, Router, and Firewall

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้าน SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบดูแลหน้าเวปไซด์ ออกแบบ

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

9 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อสื่อสาร สื่อ online ผ่าน online Agency
 • Maintain : Facebook , Twitter, Instragram
 • มีความสามารถ EDM

9 hours ago

 

Applied
 • Innovation Management
 • Strategic Direction
 • Brand Awareness

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP all modules
 • Good Command of English
 • Minimum 3 years' experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years IT system working experience
 • Experience in car maker business at least 5 years
 • Fluent in written and spoken English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

9 hours ago

 

Applied
 • Mobile Application and Website
 • Experience with Ruby on Rails
 • Good in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

9 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in digital marketing
 • Develop and manage digital marketing strategy
 • Develop and oversee search marketing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Marketing
 • Leading and developing digital activities.
 • Maintaining the company’s website

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Agile, DevOps Tool, CI, JAVA,UNIX
 • Degree in Information Systems, Computer Science
 • knowledge in design pattern and software framework

9 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, 21-25 years of age
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • 0-4 years experience in system development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cloud Solutions
 • Sales Director
 • IaaS

9 hours ago

 

Applied
 • mobile developer
 • android developer
 • ios developer

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.