• สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

21-Jul-17

 

Applied
 • Software Engineer or Technical Consultant
 • Large oil and gas Customer
 • Entry - 1 to 2 years of experience

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in a related field
 • Minimum five years' experience in a related field
 • Position is based in Hua Hin

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.