• เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา IT
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Business or IT disciplines
 • Minimum of 2 years working experience
 • Able to travel on a short notice

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษาไม่ระบุ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้าน IT เป็นอย่างดี

22-Jul-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT

22-Jul-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Programmer

22-Jul-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 5 years’ of relevant work experience
 • Strong knowledge in Windows Server 2008-2012

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.