• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
  • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engin
  • มีความรู้ด้าน Programming VB.Net, ASP.Net

20-Oct-16

 

Applied
  • MCP, MCSE, MCSA, ITIL, ITSM
  • Window Server, Window Operating System
  • Problem solving and troubleshooting

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายอายุระหว่าง 27 - 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.