• มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรี สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์,วิศวฯคอม.
 • ผ่านงาน Network Administration/Server อย่างน้อย1ปี
 • การทำงานเป็นทีม การบริการ การแก้ปัญหา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำรวจความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
 • จัดทำเอกสารระบบงาน (System Manual) เช่น DFD, ER-D
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรม ASP.net, PHP
 • มีประสบการณ์การทำงาน และสามารถเรียนรู้งานได้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • E-Commerce Manager
 • E-Commerce
 • Network products

17 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
 • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

24-Jan-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • หากสามารถเขียน .Net ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • •Male/Female, Thai Nationality only.
 • •Bachelor’s degree or higher in computer Engineer
 • •Ability to work well independently and as part o

23-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำงานระบบ Linux
 • มีความเป็นผู้นำ เคยผ่านงานด้านบริหารมาอย่างน้อย 2
 • วางแผนบริหารงานแผนก IT Support

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Computer, Information System
 • Minimum 5 years experience in related field
 • Ensure all MIS reports and sales incentive report

23-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Database : My SQL
 • มีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP , JQUERY

23-Jan-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 3-5 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • Network Engineer, IT Support
 • Switch, Router, Firewall, Vmware
 • Window and Linux Server

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years+ exp in E-commerce strategy development
 • Strong Exp in E-commerce business models
 • Good command of English

23-Jan-17

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ในการแก้ไขปัญหา
 • ระดับการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษา SQL ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

23-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ SAP 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม

20-Jan-17

 

Applied
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สถานที่ทำงาน จ.นนทบุรี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Preferably a Basic in computer science
 • May be certified as on Oracle DBA.
 • Lots and lots of experience.

20-Jan-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 5 years
 • Programming: Angular JS, JSS, SQL,

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.