• ชาย หรือ หญิง / อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • สนับสนุนการดำเนินงานของไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน Internet
 • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

15-Feb-17

 

Applied
 • เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน และสรุปทำรายงาน
 • เพศ : ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.