• มีความสามารถด้าน กราฟฟิค และ Photoshop
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์บริษัท ผลิตภัณฑ์
 • ดูแล+ประสานงาน การสั่งสินค้าทางช่องทางต่างๆ

07-Dec-16

 

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • Software Developer
 • Programmer
 • Application Developer

07-Dec-16

 

Applied
 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

07-Dec-16

 

Applied
 • ABAP Development
 • SAP
 • PP, MM

23-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.