• วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์
  • รู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ในสายงานโรงแรม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • bachelor’s degree - master’s degree
  • Very aggressive in sales with good communication
  • Knowledge of IT technology trends

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.