• วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์
  • รู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ในสายงานโรงแรม

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.